Organising Committee

Organising Committee

Dr. K.V. Dakshinamurthy
Dr. Neela Prasad
Dr. Madhav Desai


Dr. B. Sangeetha Lakshmi
Dr. Anil CV Kumar
Dr. AS Murthy


Dr. Diwakar
Dr. Hari Krishna
Dr. Nagaraj


Dr. PN Reddy
Dr. Praveen
Dr. Rakesh


Dr. Ramesh
Dr. Sameera
Dr. Sandeep


Dr. Sarat Chandra
Dr. Sashi Kiran
Dr. Shyam Sunder Rao


Dr. Sunnesh
Dr. Swarnalatha
Dr. Varalaxmi


Dr. VSK Reddy
Dr. BHS Pai


Executive Committee Member

Dr. Ammanna
Dr. Hithaishi

About Tirupati